Täname kõiki hooandjaid!

Aarne Raudmäe, Agra Univer, Aino Viinapuu, Airi Luhaäär, Andre Lohk, Ave Alvre, Eda Mänd, Ene Nobel, Eva-Loona Ebber, Evi Oissar, Hanna Hõrak, Heldi Ainjärv, Helen Ira, Helen Valk, Helgi Alliksaar, Hilje Nurmsalu, Ille Mirka, Jaanika Reier, Jane Kruusmäe, Jürgen Peters, Kadri Soome, Kaire Kannistu, Kairi Lõhmus, Kaja Alliender, Katrin Johanson, Katrin Lõhmus, Kauri Kübar, Krista Koval, Kristi Talv, Koit Peters, Kätlin Mirka, Leida Mägi, naisrühm Leola, Luive Rehand, Maarika Kiisler, Marite Juurik, Marika Anissimov, Mark Mööl, Mart Särg, Marta Toomla,  Merit Varblane, Merly-Riin Teesalu, Meelis Mait Sildoja, segarühm Omas Rütmis, segarühm Pilgar, Pille Labi, Piia Mänd, Piret Alvre, Priit Alvre, Raili Susi, Taavi Rauniste, segarühm Tantsurõõm, Tiina Tart, segarühm Turel, Tõnis Tiit, Silvia Soro, Sürgavere naisrühm, Rainer Punga, Ulve Kannimäe, naisrühm Vastsed Naised, Virve Kikas ja anonüümseks jääda soovinud annetajad!